Wniosek oraz niezbędne dokumenty dołączane do wniosku

Wniosek wypełniony musi zostać na druku SW-1(4) - wersja nr 4, nie można składać wniosku na tym samym druku, co do czerwca 2019 r. Formularz nie musi być złożony na wzorze wskazanym w przepisach prawa, jednak musi mieć wszystkie minimalne dane, które przepisy wymieniają. Oznacza to, że najlepiej jest posłużyć się wnioskiem opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który udostępniany jest w programie FillUp.pl. Do wniosku nie trzeba dołączać załączników dokumentujących dochody rodziny. 

Do wniosku dołącza się zaącznik SW-1Z jeśli liczba dzieci w rodzinie przekracza ilość wskazaną we wnisku SW-1. 

 

Serwis informacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/