Program Rodzina 500 plus. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł.

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na 2019 rok, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie bez względu na kryterium dochodowe, jest złożenie prawidłowo wypełnionego druku SW-1 (w wersji nr 4) - wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami. Wniosek 500+ składają matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się i wniosek 500 plus składa ten z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, by wniosek został przyjęty, a składające go osoby – uzyskały prawo do świadczenia.

Wysyłka wniosku oraz niezbędnych dokumentów dołączanych do wniosku

Wniosek wysyła się elektronicznie przez ePUAP, system bankowości elektronicznej, ZUS (PUE ZUS), portal ministra właściwego do spraw rodziny - Empatia lub dostarcza osobiście. Począwszy od 1 ipca 2019 r. obowiązuje wersja nr 4 druku SW-1. 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.